top of page

/ OVER ONS

Wij zijn een dynamisch agrarisch familiebedrijf met een zeer innovatief en pionierend vermogen. Gevestigd sinds 1969 op de drooggevallen schorren en slikken van het Veerse Meer benutten wij steeds weer de mogelijkheden die het unieke gebied ons geeft. Begin 2000 stonden de rendementen in de akkerbouw zwaar onder druk. Tegelijk was het voor ons een bedreiging dat er een inlaat (de Katse Heule) zou komen voor zout water in het Veerse Meer en dat het winterpeil in het meer omhoog zou gaan. Dat zou betekenen dat onze laagste gelegen percelen last zouden krijgen van de druk van het zoute water (kwel) en dat de afwatering in de winter nog moeilijker zou worden. Onze uitdaging was om van deze bedreigingen een kans te maken: realisatie van aquacultuur en uitbreiding van verblijfsrecreatie op onze gronden direct aan het Veerse Meer. 

 

Sindsdien zijn wij naast onze akkerbouw gestart met de teelt van zilte groenten. De stap naar de teelt van zeegroenten lag misschien voor de hand, maar was niet vanzelfsprekend. Want er was nauwelijks kennis over de teelt en de afzet van deze nicheproducten. Samen met de Hogeschool Zeeland hebben we daarom een project uitgevoerd om dat op een hoger plan te krijgen. Het was echt en is nog steeds pionieren. Inmiddels zijn we vele jaren verder. De teelt, vermarkting en verwerking tot andere producten hebben zich gestaag ontwikkelt en verder geprofessionaliseerd. De zilte producten vermarkten wij onder de merknaam Zeeuws Zilt. Onze zeegroenten zijn GlobalGAP gecertificeerd en sinds 2014 mogen wij het streekkeurmerk ‘Zeker Zeeuws’ voeren. 

Zeekraal is, als uitgesproken zoutplant, de pioniersplant van de kwelder- of schorrenvegetatie. Hij kan groeien op slikkige platen die met elk hoogwater worden overstroomd. Zeekraalbegroeiing versterkt het opslibben en zorgt er zo voor dat de schorren hoger en droger wordt. Omdat zeekraal goed tegen zout in de bodem kan en lekker smaakt, wordt hij zilt als de zee. De zeekraal en lamsoor worden door ons op de voormalige zeebodem op duurzame wijze geteeld en krijgen hun karakteristieke zilte smaak door het zoute water uit het Veerse Meer. Kortom: Pure smaak door land en water gegeven.

Zeekraal – Salicornia – Salicorne – Samphire – Glasswort – Queller – Kveller - Zeegrappe – Krabbekwaad - Zouterik - hanepoot

Hubrecht Janse Zeeuws Zilt

Zilte groet, familie Janse

Zeeuws Zilt is ontstaan vanuit het familiebedrijf, De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk, een akkerbouwbedrijf met een ruim opgezette landschapscamping aan het Veerse Meer in het Zeeuwse Wolphaartsdijk.

heerlijkheid Wolphaartsdijk
Zeeuws Zilt
bottom of page