top of page

/ TEELT ZEEKRAAL

Zeekraal is, als uitgesproken zoutplant, de pioniersplant van de kwelder- of schorrenvegetatie. Hij kan groeien op slikkige platen die met elk hoogwater worden overstroomd. Zeekraalbegroeiing versterkt het opslibben en zorgt er zo voor dat de schorren hoger en droger wordt. Omdat zeekraal goed tegen zout in de bodem kan en lekker smaakt, wordt hij zilt als de zee. De zeekraal en lamsoor worden door ons op de voormalige zeebodem op duurzame wijze geteeld en krijgen hun karakteristieke zilte smaak door het zoute water uit het Veerse Meer. Kortom: Pure smaak door land en water gegeven.

Zeekraal is een eenjarige plant, die behoort tot de uitgebreide familie van de ganzenvoeten (chenapodiaceae). Zeekraal is verwant aan spinazie, suikerbiet, rode biet en quinoa die, in mindere mate, ook zouttolerant zijn. Van nature zijn allerlei zeekraalsoorten wereldwijd en onder tal van namen te vinden op slikken en schorren in de estuaria (door getijstromen wijde riviermondingen) langs onze kusten, maar ook in zilte gebieden in het binnenland.

 

Wij proberen de zeekraal zo vroeg mogelijk in het voorjaar te zaaien. De bodem moet bekwaam zijn om een goed en fijn zaaibed te maken. Meestal is dat half maart. Na het zaaien hopen wij op een aantal regenachtige dagen, zodat de zeekraal goed kan kiemen. Vervolgens proberen we de bodem goed vochtig te houden tot de zeekraal boven staat.

 

Zodra de zeekraal ongeveer 8cm hoog staat kunnen wij de eerste keer oogsten. Hiervoor hebben wij een speciale oogstmachine ontwikkeld. Afhankelijk van de groei van de zeekraal kunnen we nog 2 tot 3 keer van het zelfde plantje oogsten.

 

Als de dagen korter worden gaat ook de structuur van de zeekraal veranderen. De zeekraal kan wat harder worden, groeit minder snel en vanaf begin september komt de zeekraal in bloei. Ook begint de zeekraal van kleur te veranderen en zet de verhouting van de plant hard door. Dit is meestal het moment dat wij stoppen met de oogst.

 

Zodra we stoppen met de oogst, maaien wij de zeekraal af en laten deze verteren, zodat we weer een mooie uitgangssituatie hebben voor de volgende teelt.

 

Zeekraal – Salicornia – Salicorne – Samphire – Glasswort – Queller – Kveller - Zeegrappe – Krabbekwaad - Zouterik - hanepoot

bottom of page